Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN THUISCATERING.NL

Gevestigd aan de Tweede Willemstraat 60A (9725JM) Groningen.
Postbus 6049, 9702 HA Groningen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 83105115.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Thuiscatering.nl: Thuiscatering.nl,(valt onder de NoordHost-Groep) Gevestigd aan de Tweede Willemstraat 60A, 9725JM Groningen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 64301346 met  BTW – nummer: NL002159043B17.
  2. Aanvrager: De natuurlijke of rechtspersoon die middels het door Thuiscatering.nl online geautomatiseerde systeem een bestelling tot het verkrijgen van catering heeft geplaatst.
  3. Cateringbedrijf: Het bedrijf met wie de Aanvrager een overeenkomst sluit met betrekking tot de levering van catering producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Thuiscatering.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Thuiscatering.nl en consument.

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de aanvrager beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3. Persoonsgegevens

1.     Persoonsgegevens  van aanvrager zullen alleen gebruikt worden zoals uitgelegd in deze algemene voorwaarden.

2.     Thuiscatering.nl zal de data op geen enkele wijze verkopen danwel verhuren of door geven aan derden voor commerciële doeleinden.

3.     De adres gegevens van aanvrager worden enkel doorgegeven aan het bedrijf welke de catering faciliteert.

4.     Uitzondering op bovenstaande punten 3.1, 3.2, 3.3 zijn verzoeken van de overheid, voor bijvoorbeeld een politieonderzoek.

 

Artikel 4. Bestellingen

1.     Uw bestelling wordt direct na ontvangst van de betaling doorgegeven aan het cateringbedrijf van uw keuze.

2.     Mocht het zo zijn dat het cateringbedrijf om een of andere reden niet kan leveren op de gewenste dag of tijd, dan zullen wij u hier zo snel als mogelijk van op de hoogte stellen. Thuiscatering.nl is enkel tussenpersoon/ intermediar in de bestelling.

3.     De daadwerkelijke levering van uw bestelling valt onder de algemene voorwaarden van het betreffende cateringbedrijf. Thuiscatering.nl is geen partij in deze overeenkomst omdat Thuiscatering.nl geen invloed heeft op individuele prestaties van een cateringbedrijf.

4.     De verantwoordelijkheid van Thuiscatering.nl beperkt zich tot het overdragen van de bestelling aan het cateringbedrijf, dit behoudens overmacht aan de zijde van Thuiscatering.nl

5.     Als plaats van levering geldt het adres dat de Aanvrager bij de bestelling op Thuiscatering.nl heeft opgegeven.

 

Artikel 5. Betalingen

1.     De betaling van aanvrager wordt overgemaakt naar het aangesloten cateringbedrijf.

2.     Een verzoek tot terugboeking kan bij Thuiscatering.nl worden ingediend. Terugboeking is ter beoordeling van het cateringbedrijf en zal geschieden indien een cateringbedrijf niet of niet volledig tot levering is overgegaan.

3.     Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.     Indien u een btw-factuur wenst te ontvangen bij uw bestelling, dient u zich te wenden tot het betreffende cateringbedrijf.

 

Artikel 6. Annulering door Aanvrager

1.     Annulering is een zaak tussen Aanvrager en Cateringbedrijf. Aanvrager dient zich voor annulering te wenden tot het Cateringbedrijf. Voor contact informatie kunt u de bevestiging e-mail controleren.

2.     Bij annulering tot 5 kalenderdagen voor de leveringsdatum vindt er geen restitutie plaats.

3.     Bij annulering van 6 tot 14 kalenderdagen voor de leveringsdatum vindt er restitutie plaats van 60% van het totaalbedrag van de bestelling.

 

Artikel 7. Klachtenafhandeling

1.     Thuiscatering.nl is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van een Cateringbedrijf.

2.     Klachten kunnen worden ingediend via info@thuiscatering.nl. Thuiscatering.nl zal de klacht in behandeling nemen en indien nodig bemiddelen in geschillen.

3.     Klachten dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Te laat ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 8. Ongewenste e-mail en nieuwsbrief

1.     Thuiscatering.nl vraagt tijdens een bestelling of aanvrager een nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u het vakje aanvinkt zult u de nieuwsbrief ontvangen tot eventuele afmelding. Aanvrager is niet verplicht de nieuwsbrief te ontvangen tijdens het plaatsen van een bestelling.

2.     Afmelden van de nieuwsbrief kan te allen tijde via na het inloggen bij ‘Mijn account’ op de website van Thuiscatering.nl.

3.     Aanvrager ontvangt een bevestiging per e-mail van de bestelling. Ook wordt er een bevestiging gestuurd naar de aanvrager op het moment dat het cateringbedrijf de bestelling heeft goedgekeurd.

 

Artikel 9. Cookies

1.     Thuiscatering.nl maakt gebruik van zogeheten ‘Cookies’ deze worden gebruikt om de website zo gebruiksvriendelijk te maken.

2.     Er wordt geen persoonlijke gegevens opgeslagen in de Cookie, hierin staan echter alleen een numerieke combinaties welke een id moeten voorstellen. De geldigheid van een Cookie is 2 uur.

 

Artikel 10. Eigendomsrecht

1.     Thuiscatering.nl is een beschermde merknaam en is gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau onder nummer 1265335.

2.     Het is niet toegestaan om zonder toestemming enig onderdeel van Thuiscatering.nl te kopiëren, vertalen, of uit te geven. Indien u interesse heeft in bepaalde onderdelen van Thuiscatering.nl kunt u contact opnemen met Thuiscatering.nl via info@thuiscatering.nl.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.     Thuiscatering.nl is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van haar websites en/ of bepaalde onderdelen van de website.

2.     Thuiscatering.nl is niet aansprakelijk voor het tot stand komen van een overeenkomst tussen Aanvrager en het cateringbedrijf en/of de schade welke voortvloeit uit het wel of niet tot stand komen van een dergelijke overeenkomst.

3.     Thuiscatering.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de cateringbedrijf aangeboden diensten of producten.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten van Thuiscatering.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Heeft u nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.